"Πύκνωμα Χρόνου" (ακρυλικό σε ξύλο 80x80 cm) / "Time Capacitor " (acrylic on wood 80x80 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 21:27