Ζωγραφική - Άσπρο/Μαύρο

Φιγούρα σε τροχό (μελάνι 30x21cm)-Figure on a wheel (ink)
Figure on a wheel (ink)
Φιγούρα (μελάνι 20x30cm)-Figure (ink)
Σταυρός-01(κάρβουνο-30x20cm)-Cross-01 (charcoal)
Σταυρός (κάρβουνο 30x20cm)-Cross (charcoal)
Σπασμένος σταυρός (μεικτή τεχνική 30x20cm)-Broken Cross (mixed media)
Παραλλαγές σε μελάνι (30x20cm)-Variations in ink
Οβελίσκος (μεικτή τεχνική 70x100cm)-Obelisk (mixed media)
Μητρότητα (μεικτή τεχνική 50x70cm)-Motherhood (mixed media)
Καταπακτή (λάδι 50x70cm)-Trapdoor (oil)
Καράβι (μελάνι 20x30cm)-Boat (ink)
Κάμψεις Επιπέδων (μελάνι 70x100cm)-Bendings of Levels (ink)
Ιμάτιο (μελάνι 20x30cm)-Imatio (ink)
Εσωτερικό Νο-06 (70x100cm)-Interior
Εσωτερικό Νο-05 (μελάνι 50x70cm)-Interior (ink)
Εσωτερικό No-07 (κάρβουνο 20x30cm)-Interior (charcoal)
Εσωτερικό No-04 (μελάνι & κάρβουνο 30x40cm)-Interior (ink & charcoal)
Εσωτερικό No-03 (μελάνι&κάρβουνο 70x100cm)-Interior (ink & charcoal)
Εσωτερικό No-02 (μελάνι & κάρβουνο 50x70cm με αναδιπλώσεις)-Interior (ink & charcoal with falls back)
Εσωτερικό No-01 (μεικτή τεχνική 30x40cm)-Internal (mixed media)
Εσωτερικές Αποκλίσεις No-02 (μελάνι & κάρβουνο 50x70cm)-Internal Divergences (ink & charcoal)
Εσωτερικές αποκλίσεις (μεικτή τεχνική 50x70cm με αναδιπλώσεις)-Internal Divergences (mixed media with falls back)
Αντανάκλαση σε διπλό τζάμι (λάδι 70x100cm)-Reflection in double pane (oil)
Αναδιπλώσεις (μελάνι & καρβουνο 70 x 100cm)-Falls back (ink & coal)
11-Τροχός (κολάζ σε μαύρο τελάρο 100x100 cm)-Wheel (Collage in black canvas)
10-Φιγούρα No-03 (ακριλικό σε τελάρο 50x50 cm)-Figure (acrylic on canvas)
09-Φιγούρα No-02 (κολάζ σε μαύρο τελάρο 50x50 cm)-Figure (collage on black canvas)
08-Φιγούρα No-01 (κολάζ σε μαύρο τελάρο 50x50 cm)-Figure (collage on black canvas)
07-Κατοπτρική περιδίνιση (κολάζ σε μπορντό τελάρο 20x20 cm)-Reflecting swirling (collage on red canvas)
06-Αντίστροφο ΄Ανοιγμα 20x20 cm - 2002 - Reverse Opening
05-Ανάμνηση-Gogen-20x20 cm - 2002 - Memory-Gogen
04-Μετά το Βλέμα No-04 (μαύρο τελάρο & Κολάζ 20x20 cm)-After the eye (black canvas and collage)
03-Μετά το Βλέμα No-03 (μαύρο τελάρο & Κολάζ 50x50 cm)-After the eye (black canvas and collage)
02-Μετά το Βλέμα No-02 (μεικτή τεχνική σε χαρτόνι 50x22 cm)-After the eye (mixed media on cardboard)
01-Μετά το Βλέμα No-01 (κολάζ σε μαύρο ξύλο 30x18 cm)-After the eye (Collage on black wood)