"Βικέντιος και χορηγοί" (λάδι σε καμβά 70X100 cm.) / "Vincent and sponsors" (oil on canvas 70X100)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 20:05