Εσωτερικές αποκλίσεις (μεικτή τεχνική 50x70cm με αναδιπλώσεις)-Internal Divergences (mixed media with falls back)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 05/21/2011 - 11:24