"Φιγούρα σε δύο επίπεδα" (λάδι σε καμβά 150x75 cm) / "Figure on two levels" (oil on canvas 150x75 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 21:25