"Ούκ έστιν ώδε" (λάδι σε καμβά 100x100 cm) / "He is not here" (oil on canvas 100x100 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 21:32