"Μνήμη Σπυρόπουλου" (λάδι σε καμβά 100x100 cm) / "Memory of Spiropoulos" (oil on canvas 100x100 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 20:50