"Επαφή στο όριο" (ακρυλικό σε πανί 55x45 cm) / "Contact to the limit" (acrylic on canvas 55x45 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 20:31