"Διά το Είναι Αυτούς Σάρκας" (λάδι & μεικτή τεχνική σε καμβά 100x100 cm) / "For the existence in His flesh" (oil & mixed media on canvas 100x100 cm)

 

Τελευταία Ανανέωση:
Σάβ, 03/16/2013 - 20:26