1997 "Εικόνες του ρευστού κόσμου", φιλμική εικαστική εγκατάσταση, (Πολυχώρος 'Φούρνος', 05-06-1997)