Φούρνος-Εικόνες του ρευστού κόσμου-Φιλμικό Εικαστικό Περιβάλλον 05-06-1997